english | gaelic
 
 

USING FACEBOOK

HomeDachaigh > Social Media Meadhanan Sòisealta > Facebook


Facebook
Thoir sùil air an duilleig Facebook againn agus lean sinn airson luchd-leantainn Sparkle a neartachadh. Tha ceanglaichean an seo airson blasad beag a thoirt dhut agus tha na thachras an dèidh sin an urra riut fhèin. Visit our Facebook page to like or follow us and help to build an audience for Sparkle. We've included some feeds here to give you a taste of what we're about and the rest is up to you.

Other Facebook groups Buidhnean Facebook eile
The following two Facebook groups have a combined user count of 982 on 26/11/13. Bha iomlan de 982 luchd-cleachdaidh aig an dà bhuidheann Facebook seo còmhla air 26/11/13.

You can help to increase that number by joining at the following links: Cuiridh tu fhèin ris an àireamh sin le bhith gan leantainn air na ceanglaichean seo:

Skye/Glasgow Car Share Càraichean coitcheann An t-Eilean Sgitheanach/Glaschu
Skye/Edinburgh Car Share Càraichean coitcheann An t-Eilean Sgitheanach/Dùn Èideann


A car share scheme Sgeama chàraichean coitcheann
90% of respondents at the research stage of this initiative expressed a desire to take part in a car sharing initiative. You can help to make this a reality by following us at Facebook or Twitter. Chuir 90% dhen luchd-freagairt an cèill anns an rannsachadh againn gum biodh ùidh aca ann an sgeama chàraichean coitcheann. 'S urrainn dhut fhèin ar cuideachadh is tu gar leantainn air Facebook no Twitter.

SPARKLE LIOFT @FACEBOOK

Activity

Comments

 
 
 

Thanks to Archie Prentice@CarbonDiagnostics for practical carbon advice and Jamie@DouneTheRabbitHoleFestival for telling us about their car sharing initiative. Tha sinn an taing: Archie Prentice@CarbonDiagnostics airson a dheagh chomhairle air gualan agus Jamie@DouneTheRabbitHoleFestival a dh'innis dhuinn mun iomairt aca fhèin air càraichean coitcheann.

 

This project is funded by a Make:IT:Happen fund Award from AmbITion Scotland disbursing devolved National Lottery funds from Creative Scotland.